Eit nytt undervisningsopplegg for born mellom 1.-4. klasse, men tittelen Gøy på nett, er lansert. Det er Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest, Statped og Learn Lab som har utvikla Gøy på nett, og prosjektet er finansiert med midlar frå Utdanningsdirektoratet. Læringsressursen er og tilrettelagt for elevar med autisme, ADHD, Tourettes syndrom , samt at den finnast i både samiske og engelske versjonar.

Vi har tatt ein prat med dagleg leiar i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.