Offentlig varslingsprøve

Onsdag 9. januar 2019 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Signalet «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO sendes kl 12.00.

Dette betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser. Radio Sunnmøre er beredskapsradio på Sunnmøre, og vil derfor sende dette kl.12, og den vanlige Kaffipausen blir forsinket.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonane to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no.