I eit intervju med leiar for Laget, Karl Johan Kjøde, tek vi ein prat om det å vere ein kristen i Noreg i dag. Er kristne ein minoritet i landet vårt i dag, og treng det vere negativt? Kjøde oppfordrar kristne til å øve seg i å snakke om eiga tru, og på den måten la det bli ein naturleg del av samtalen. 

Høyr intervjuet med leiar for Laget, Karl Johan Kjøde.