Det var mange som var spente før Misjonssambandet si generalforsamling i sommar, Dette skuldast både uroa som har prega organisasjonen dei siste to åra, men også nokre av sakene som skulle drøftast og behandlast. Mellom anna skulle ein ta stilling til om kvinner kunne få lov å veljast inn i organisasjonen sitt hovudstyre. Vi tok ein prat med pastor i Misjonssalen i Ålesund, Andreas Bakke som kan fortelje at det vart ei konstruktiv, positiv og oppløftande samling som ga inspirasjon og pågangsmot.