Ole Andreas Høyberg kjem frå Emblem og er busett på Valle. Han arbeider i Emblem bedehusforsamling og er samstundes artist og songar under artistnamnet Adam Cliff. Glede og lovsong er nokre av stikkorda når han denne veka gjev oss Ord til ettertanke. Dette er eit gjenhøyr frå våren 2021.