Det er Odd Asbjørn Nybø frå Sjøholt som gjev oss Ord til ettertanke denne veka. Han har leita fram personar frå Bibelen som fekk eit møte med Jesus som fekk stor betydning for livet deira.