RADIO SUNNMØRE

Der du er
Webradio 24/7Gi ei gåve
NSP Aid 10 år

NSP Aid 10 år

Trass i strenge smittevernskrav og innskrekningar i kor mange som kan samlast fekk NSP Aid gjennomført si jubileumsfeiring i Gomerhuset på Skodje for eit par veker sidan. Grunnlegjar og dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortel om ei vellukka fest og ei stor jubileumsgåve. No...

les mer
Himmelstormer

Himmelstormer

AWANA Norge er den einaste som tilbyr eit komplett trusopplæringsverktøy for born og unge frå 0-19 år. Jorun Singstad Djupvik har vore redaktør for ein ny handbok som skal brukast i heimane, "Himmelstormer". Handboka er ein del av opplegget "Sparks".

les mer

Oppslagstavla

Her finn du informasjon om møter og arrangement
Les mer

DIGITAL Radiomesse 2020

  Historisk Digital Radiomesse enda med rekordresultat

Les mer