I august kan du bli med Arne Tunheim og Helge Dimmen på tur til Oberammergau og sjå pasjosspelet som vert sett opp kvart tiande år. Turen går direkte frå Ålesund, og du kan høyre meir om innhaldet i turen i dette intervjuet med Tunheim og Dimmen.