Pasjonsspelet i Oberammergau

Førebuingane til pasjonsspelet i Oberammergau 2020 er i gong. I oktober i år vert rollelista utdelt til innbyggjarane i den vesle landsbyen, og frå 2019 startar førebuingar med både skjeggvekst og læring av replikkar.

Plussreiser har i ein eigen katalog ei oversikt over 18 turar til spelet, og du kan høyre intervjuet med dagleg leiar Aud Kindervåg Halsne HER.