Pastor Jamal: “Dette er gullalderen i tenesta vår”

Dette er andre programmet der Olaug Lillian Bjørke deler frå sitt møte med pastor Jamal frå Libanon. Han leier ei evangelisk kyrkje som driv eit omfattande arbeid blant syriske flyktningar. I dette programmet får du høyre meir om fruktene av dette arbeidet; vekkelsen blant muslimar. Du får høyre om ei mor som kom til tru på Jesus saman med dei 4 barna sine, etter at dei hadde bedt si første bøn i Jesu namn. Du får også høyre om ein som fann Sanninga i Jesus, etter å ha lagt bak seg mange års studiar innan islam. Og etter at Duvald har sunge “Att lämna allt”, deler vi historia om IS-prinsen som blei ein etterfølgjar av Jesus. “Det er Gud som arbeider”, seier Jamal med overbevisning; “og vi får vere med på det store han gjer!”

Høyr programmet HER.