I Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås er vi no i Galaterbrevet, og i dagens episode snakkar vi om Paulus sitt apostelkall, i tillegg tek vi ein prat om kva det står om handlinga omskjering. Vi tek ein prat om kva som står i Bibelen, og kva dette kan bety for oss i dag.