I Bibelen møter vi mange personar som ikkje hadde dei eigenskapane vi menneske ofte trur er naudsynt for at Gud skal få bruke oss i si teneste. Ofte var det nettopp desse som Gud brukte, og slik er det framleis i dag. Dette er utgangspunkt for denne vekas Ord til ettertanke som vi får av Oddrun Malum Bjørdal.