Pilegrimsferd via Kystpilegrimsleia

Sokneprest i Borgund, Kari Vatne.

Kystpilegrimsleia er eit samarbeidsprosjekt mellom fem fylkeskommunar og fire bispedøme frå Rogaland i sør til Trøndelag i nord. Målet er å ta opp igjen seglingsleia frå middelalderen frå Stavanger til Trondheim. Dette skal vere eit berekraftig og miljøvenleg reiselivsprodukt. Kystpilgrimsleia vart godkjent som ein av St.Olavsvegane til Trondheim i 2017, og i tidsrommet 18. – 23. juni 2018 vil båten reise gjennom Møre og Romsdal.

Vi har snakka med sokneprest Kari Vatne:

      Kystpilegrimsleia til sunnmøre - ˜¢Ä