Ord til Ettertanke:

Ulike andaktshaldarar sei nokre ord til ettertanke på rundt fem minutt. Ei ny andakt kvar dag mandag til fredag. Sendast kl. 0900 og kl. 1700, i tillegg sendast alle fem andaktene søndag kl. 2200.

Åpne Dører:

Eit program på 15 minutt laga av Olaug Bjørke med gjestar og musikk. Sendast i Kaffipausen kl. 1200 annakvar onsdag, og i Kveldstimen kl. 2100 annakvar torsdag.

Kommentaren Tro og Medier:

Ein aktuell kommentar laga av Tro og Medier kvar veke. Sendast kvar onsdag i Kaffipausen kl. 1200.

Ordet & Israel:

Eit program laga av Kjell Furnes i Ordet & Israel.

Kjell og Odd:

Eit samtaleprogram om situasjonen i Israel. Det dagsaktuelle og Bibelen vert det samtalt rundt. Eit program på cirka 15 minutt, sendast av og til på onsdagar kl. 0900.

Program produsert av P7:

Vindu mot livet.
Eit andaktsprogram på 20-25 minutt av John Hardang og repriser av Ola Bjorland.

Veien gjennom Bibelen:

Eit andaktsprogram på cirka 15 minutt.

Sanger vi aldri glemmer:

Eit program på cirka 15 minutt med tale og song, songar mei ei historie.

Irenes kvarter:

Irene Krokeide Alnes deler sine tankar, eit program på 15 minutt.