Misjonshuset (bedehuset) på Gjerdrum står bare noen hundre meter fra rasområdet på Gjerdrum, og ble fra første stund sentral i redningsarbeidet etter raskatastrofen. Huset ble først base for de som skulle lage mat til redningsarbeiderne, og nå har Gjerdrum barnehage flyttet inn i huset. Vi har snakket med Randi og Sverre Dag Ljønes som er aktive på Gjerdrum Misjonshus om situasjonen etter raset.