IOGT er ein ruspolitisk organisasjon som er religiøs og politisk nøytral. Dei arbeidar for at barn og unge skal ha gode oppvekstmiljø som er rusfrie, og har mellom anna kampanjane Hvit jul, og Fyll ferien – ikkje med fyll, men med gode sommaropplevingar mellom barn og vaksne. 

Radio Sunnmøre har tatt ein prat med Hjørdis Almelid Vikenes, som arbeidar i IOGT, om arbeidet dei driv no i ei tid det er vanskelegare å reise rundt med seminar og å stå på stand.