I Bibelpraten denne veka startar vi på overgongen mellom dommertida til kongetida i bibelhistoria. Samuelsbøkene er skrive med mykje drama og fleire konkrete hendingar. Vi blir kjende med Samuel, Saul og David med fleire, og i ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås tek vi ein prat om det som står i desse bøkene.