Sjøholt Folkehøgskule nærmar seg skulestart med 30 elevar, nyoppussa hovedbygg, og fleire nytilsette. I tillegg arbeidar ein med å få i gong ei ny linje som skal innehalde det populære faget Gaming/E-sport. Radio Sunnmøre har tatt ein prat med rektor Lars Johan Klokk for å få ei oppdatering på den nye skulen.