Solveig Leithaug er ein kjent og kjær songar for mange og no legg ho ut på ein lang og omfattande haustturne i Noreg. Ho startar i Ålesund søndag 16. august. Her får du høyre kva tankar Solveig har i førekant av turneen.