I sommar vert det arrangert SommarTreff på Sygna vidaregåande i Balestrand for fyrste gong. Ein sommarleir som startar 21. juni og varer ei lita veke. Vi har tatt ein prat med Henning Sagevik, som er ein av initiativtakarane til leiren, som kan fortelje om både bibeltimar og aktivitetar frå paintball til bading og ulike ballaktivitetar. Meir om leiren finn du på sommartreff.com.