ImF Sunnmøre har i år bestemt seg for å legge det formelle årsmøtet til ein kvardag i juni, og så vil ein samlast til ei stor sommarfest på Ålesund Folkehøgskole 11.-12. juni. Aud Karin Kjølvik Ringvoll vert årets hovudtalar, og gruppa Økland frå Rogaland vil stå for songen. På søndag er det planlagd ein storstilt familiedag kan krinsleiar Johan Halsne fortelle til Radio Sunnmøre.