Folkehøgskolen Sørlandet nokre mil nord for Kristiansand er samlingsstaden når Navigatørene innbyr til årets Familieleir. Vi har snakka med Eli Sihn Samdal Steinsskog som fortel både om årets familieleir og gjev oss eit innblikk i kva arbeid Navigatørene driv.