Stå sterke i stormen

Bilde: Ole Lilleheim
Ole Lilleheim

Laurdag 19. januar skal Åpne Dører ved Ole Lilleheim ha seminar på Pinsekirka Moa med tema frå bok med same namn – Stå sterke i stormen. Eit seminar som skal bidra til å gjere kristne meir oppvakte og trygge på si eiga tru.

Seminaret tek utgangspunkt i boka med same namn, og handlar om å lære av alle dei forfulgte kristne sine opplevingar rundt om i verda. Kva kan vi i vesten lære av dei?

Det er påmelding til seminaret til Olaug Lillian Bjørke på tlf:90853939.

Seminaret er laurdag 19.januar kl.11, i to bolkar med pizzalunsj.

Høyr intervjuet med Ole Lilleheim: