309 millionar kristne lever under svært høg eller ekstrem forfølging for si tru. Antall kristne som vert drepne auka med 60 % frå 2019 til 2020, og i fjor vart 4761 kristne drepne for si tru. Det er 13 personar kvar einaste dag. Kvart einaste tilfelle er dokumentert, og 90 % av dei som vert forfulgte lever i Afrika. Dette er nokre av funna bak årets World Watch List som Åpne Dører la fra 13. januar. Vi har snakka med fagleg leiar i Åpne Døre, Ole Petter Erlandsen om desse dystra tala.