I to år har Ruben Lie Monsen fylgd prosessen med Sjøholt Folkehøgskule, som til hausten skal starte opp som landets fyrste folkehøgskule for 16-åringar. Lie Monsen arbeidar i dag som lærar i Giske, og har tidlegare vore forkynnar i Indremisjonsforbundet. No ynskjer han endring og har fått stillinga som assisterande rektor ved Sjøholt Folkehøgskule. Høyr intervjuet på Radio Sunnmøre.