På grunn av smittesituasjonen rundt Covid 19 viruset stengte Israel sine grenser for all innreise denne veka. Dette ga Te’ena Ben Haim problemer då ho var p å veg heim att etter eit besøk i Norge. Men no er ho trygt heime og i Israel feirer man Hannuka-høgtida. Høyr meir om dette i ein ny episode i serien Nytt frå Israel.