I vekas program frå NSP Aid får du høyre dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortelje fleire nære historier frå møter han har hatt gjennom arbeidet i Kenya og Etiopia. Sterke møter som gir hjelp der nauda er stor. 

Høyr vekas program frå NSP Aid.