Det er varme dagar og milde kveldar i Jerusalem. Det er sumartid og snart ferie for Te’ena Ben Haim og familien hennar. I sesongens siste episode av Nytt får Jerusalem tek vi ein prat om ferievanar for folket i Israel og om kva planer familien ben Haim har for sumaren. Vi snakkar også litt om kva tankar folket i Israel gjer seg når det enno ein gong er debatt i Noreg om å boikotte varer frå Israel.