Det er oppdaga sviktane personvern då kommuner innførte Googles skuleløysing. Høyr meir i årets fyrste prat med dagleg leiar i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Konkrete tips frå Barnevakten om du er usikker på korleis di kommune handterer personvern på bornas pcar, kontakt rektor eller gå via FAU på din skule.