The Bible project kjem på norsk. – Dette er animerte filmer som presenterar Bibelens forteljing med høg teologisk, pedagogisk og kunstnerisk kvalitet, fortel dagleg leiar i Tro & Medier i vekas mediekommentar. Høyr vekas kommentar på Radio Sunnmøre.