Plussreiser måtte kanselere 50 turar til det tradisjonsrike pasjonsspelet i Oberamargau når Corona-krisa kom. Spelet som vanlegvis vert sett opp kvart tiande år, er nå flytta to år fram til 2022. Plussreiser kan nå tilby 25 turar og påmeldingane strøymer inn. Aud og Johan Halsne skal vere med på nokre av turane, og her fortel dei meir om både spelet og Plussreiser sitt tilbod.