Tor Rødseth har realisert ein draum han har hatt heile livet, om å gje ut ei plate med berre lokale musikarar. To av dei er Arnvid Brandal (bass og vokal) og Hilde Gjengedal (piano). Overskotet av plata skal gå til hjelpearbeidet som New Life driv i Ukraina. Alle tekstane på plata med eit unntak er det Tor som står bak.