I kvardagspraten tek vi ein liten prat om valnatta som har vore, og bekymringane for kven som no skal kjempe for dei kristne verdiane. Vi får også høyre om fleire unge menneske som kjem på møta Irene & Marit no har hatt i Farsund og som skal halde fram på Lista. Under og miraklenes tid er ikkje forbi meiner Irene Krokeide Alnes.