Valfridom til å velje

Denne veka er det Ottar Myrseth som held ord til ettertanke. I eit intervju med Myrseth pratar vi om val som er tema for andaktene, valfridom til å velje i vårt eige demokratiske land, valfridom i forhold til tru, og utfordringane valfridom kan gi i å føre den kristne trua vidare til generasjonane etter oss.