På Gavelstad Gjestegard skal Ungdom i Oppdrag arrangere sin årlege Vår Tid konferanse 31. juli – 3. august. Fokus på denne samlinga er å hjelpe vaksne menneske til å forstå tida vi lever i med basis i Bibelen. Konferansen har ikkje åpne møter med det er enno plass å melde seg som deltakar. Vi har teke ein prat med Øyvind Hasting som er ein av leiarane for årets konferanse.