Vil engasjere i bevisstgjering av born og vaksne sitt nettvett

Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten.

-Vi ynskjer å vere ein landsdekkande organisasjon der foreldre og lærarar på skulane er engasjerte i bevisstgjering av borna og bornas beste. Korleis kan vi dele kunnskap og erfaring om nettvett slik at kvar enkelt av oss vaksne tek ansvar og snakkar om nettvett, og skapar dannelse både hos seg sjølv og andre, det fortel Leif Gunnar Vestøstad Vik i Barnevakten. Organisasjonen har i sommar vore på tur til USA og besøkt blant anna google, som dei har blitt inspirert av og vil læra av i sitt arbeid i Noreg.