Vinteren på kysten av Madagaskar er som ein fin norsk sumar, men i høglandet kan det vere svært kaldt og nokon gonger nattefrost. Dei siste to åra har Madagaskar vore roka av fleire store syklonar, hungersnaud, tørke og flaum. I tillegg har landet vore svært hardt ramma av korona-pandemien. Midt i desse mange vanskane står dei lokale bibeloversetjarane på og arbeider kvar einaste dag med å omsetje Bibelen til stadig nye språk. Det er enorm etterspørsel etter dei nye bøkene, og no haustar ein frukter av arbeidet gjennom stor kyrkjevekst over hele landet. Høyr meir om dette i vårens siste episode av Johanne på Madagaskar.