Ynskjer at Guds radikale nåde skal prege våre liv

Radikal er namnet på John-Inge Rolfsnes sitt ferske album. Han ynskjer å speile trua si i det han skriv og lagar i musikken, og det kjem tydeleg fram på hans ferske album.

Med tittelsporet Radikal ynskjer Rolfsnes å bringe folk tilbake til røttene, og la Guds radikale nåde prege våre liv. Høyr intervjuet med Rolfsnes på Radio Sunnmøre.