Dei forfulgte kristne – del 9

Dei forfulgte kristne – del 9

I løpet av 30-40 år har fleire muslimar konvertert til den kristne tru enn i heile perioden frå profeten Muhammed levde for 1400 år sidan. Trass beinhard forfølging i mellom anna Somalia, veks den kristne kyrkja meir enn nokon gong før. Stig Magne Heitmann har eit...

Boka Samfunnsbyggjar med Hauge i bagasjen tek for seg ei utvikling gjennom 400 år, men med hovudvekt på perioda frå slutten av 1880-talet der fiske og produksjon av sild er viktig. Håkon Hartvedt har skrive boka om Inge Halstensen og livet hans og arva etter slekta i...
Ord til ettertanke

Ord til ettertanke

Kva betyr det i vår kvardag at vi ønskjer å vere ein av Jesus sine disiplar? Det er tema for denne vekas Ord til ettertanke som du får av Thomas Mulelid.
Barne- og ungdomsarbeid i Corona-tida

Barne- og ungdomsarbeid i Corona-tida

Andreas Evensen er dagleg leiar for ImF Ung (barne- og ungdomsavdelinga til Indremisjonsforbundet) og skal gje råd og veiledning til lokale barne- og ungdomslag om korleis dei skal forhalde seg til dei smittevernsreglane som gjeld til eikvar tid. Han har også tankar...
Johanne på Madagaskar – del 16

Johanne på Madagaskar – del 16

Johanne Leinebø må arbeide frå heimekontor på Nerlandsøya grunna Covid 19 men har jevnleg kontakt med sine medarbeidarar på Madagaskar. Arbeidet med å omsetje Bibelen til dei ulike stammespråka held fram. Vi får mellom anna høyre at når ein av Johanne sine...