RADIO SUNNMØRE

Der du er
Webradio 24/7Gi ei gåve

Radio Sunnmøre har tatt ein prat med Inge Halstensen om korleis den kristne trua har fått vore med i hans livslange og samfunnsbyggjande arbeidet, og om hans tankar om Hans Nielsen Hauge 250 år etter Hauges fødsel.

les mer
Ord til ettertanke

Ord til ettertanke

Kva betyr det i vår kvardag at vi ønskjer å vere ein av Jesus sine disiplar? Det er tema for denne vekas Ord til ettertanke som du får av Thomas Mulelid.

les mer
Barne- og ungdomsarbeid i Corona-tida

Barne- og ungdomsarbeid i Corona-tida

Andreas Evensen er dagleg leiar for ImF Ung (barne- og ungdomsavdelinga til Indremisjonsforbundet) og skal gje råd og veiledning til lokale barne- og ungdomslag om korleis dei skal forhalde seg til dei smittevernsreglane som gjeld til eikvar tid. Han har også tankar...

les mer
Dei forfulgte kristne – del 9

Dei forfulgte kristne – del 9

I løpet av 30-40 år har fleire muslimar konvertert til den kristne tru enn i heile perioden frå profeten Muhammed levde for 1400 år sidan. Trass beinhard forfølging i mellom anna Somalia, veks den kristne kyrkja meir enn nokon gong før. Stig Magne Heitmann har eit...

les mer

Oppslagstavla

Her finn du informasjon om møter og arrangement
Les mer

DIGITAL Radiomesse 2020

  Historisk Digital Radiomesse enda med rekordresultat

Les mer