Jesus ba om at hans disipler og etterfølgere skulle være ett, og allikevel har de kristne delt seg inn i mange forskjellige kirker og trossamfunn. Hvorfor er det slik? Hvorfor forstår kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på i vår nye serie Kristne kirker og trossamfunn.

Da kristendom men kom til Norge

Det er over 1000 år siden den kristne tro kom til Norge, og gradvis forvandlet kristendommen både hverdagsliv og lovverket i hele landet. Kirken i Norge var de første århundrene den del av den katolske kirke med paven i Roma som sitt overhode. Etter 500 år med kristen tro i landet vårt kom reformasjonen og Norge/Danmark brøt med Den Katolske kirke og vi fikk en luthersk statskirke i landet vårt. 300 år senere, midt på 1800 tallet ble grunnloven endret slik at også andre trossamfunn enn den lutherske kirke fikk lov å etablere seg i Norge. Siden den gang har det vokst frem et stort antall små og store kirkesamfunn i landet vårt.

Hva er forskjellen?

Vi har invitert representanter for de forskjellige trossamfunn til en samtale med oss i Radio Sunnmøre. Vårt fokus har vært å få frem det enkelte kirkesamfunn sin historie, teologi og lære, sakramentforvaltning, gudstjenestefeiring og liturgi, kultur og sang- og musikk med mer. Så har vi brukt litt ekstra tid på de ting som særpreger hvert enkelt kirkesamfunn.

Serien har blitt nokså unik ved at hvert enkelt trossamfunn er representert og slik får presentere seg på en saklig og positiv måte. Fra Radio Sunnmøre sin side har målet vært å legge gode føringer for samtalen og stille spørsmål som vi mener er aktuelle og relevante. Ønsker du å finne ut mer om hva de enkelte kristne lærer og tror på vil du få en god innføring i dette gjennom denne serien.