Meny 2

Gi ditt bidrag

Radio Sunnmøre treng deg og ditt bidrag.

Radio Sunnmøre er drifta med ei stor dose frivillig dugnadsånd,  og økonomiske bidrag frå gode støttespelarar og lyttarar.

Ei stabil og god inntekt er viktig for radioen kvart år, sidan kostnadane både med sendarar, teknisk utstyr og produksjon skal haldast ved like.

Bli fast givar!

Å gi til misjonen via fast givarteneste blir meir og meir vanleg. Det er mange fordelar med denne type givarteneste, både for deg som gir og for oss som skal motta.
På givarsida slepp ein å følgje med konstant, fordi avtalt sum går ut til avtalt tid. På mottakarsida er det forutsigbart og dermed enkelt å planlegge vidare arbeid når vi veit kva som vil bli gitt i løpet av eit år.

Beløpsgrensa for gåver med skattefrådrag er endra til kr. 30.000,- i 2017) (kr. 25.000,- i 2016). Det gjev store muligheiter både for givar og for mottakar.

Bli fast givar til Radio Sunnmøre, og hjelp oss å ha ei stabil inntekt, slik at vi endå meir kan få halde fokuset på å lage gode program for deg som lyttar til oss.

Last ned avtaleskjema for fast givarteneste her! Husk å merk givartenesta med RADIO SUNNMØRE!

 

Gi ei gåve!

Dersom du ynskjer å gje ei enkelgåve til Radio Sunnmøre, anten frå ei foreining eller deg sjølv privat, så kan du også gjere det til radioen sitt eige kontonummer:

3900.21.10311

eller

VIPPS til 72582

Tusen hjarteleg takk for ditt bidrag til Radio Sunnmøre!!!

Laget med god hjelp fra ImF