Stig Magne Heitmann har i mange år arbeidet for Åpne Dører og har et stort kontaktnett av kristne over hele verden. Han kjenner spesielt mange kristne som lever i land med stor forfølgelse og som derfor må leve i skjul med troen sin. I serien De forfulgte kristne får vi høre om enkeltpersoner som betaler en høy pris for sin tro, og vi følger livet i den forfulgte kirke rundt om i verden.