Madagaskar

På den store øya på østkysten av Afrika er det mange folkegrupper som alle har sine egne språk.  Svært mange forstår lite eller ingenting av det offisielle språket, og har derfor minimalt utbytte av å lese den offisielle Bibelen. Gjennom flere år har det blitt arbeidet med å oversette Bibelen fra det offisielle språket til de ulike stammespråkene. Dette arbeidet har ført til at svært mange mennesker har kommet frem til tro på Jesus.

Johanne og Bjørn Leinebø fra Nerlandsøya på Sunnmøre har i mange år vært sentralt i dette arbeidet. Nå har også deres datter Cecilie Leinebø Thomas flyttet til Madagaskar med sin familie for å være med i arbeidet med å oversette Bibelen. Her tredje uke ringer vi enten til Johanne eller Cecilie for å høre siste nytt fra Madagaskar og fra arbeidet de står i.