Hans Nielsen Hauge 250 års jubileum

Hans Nielsen Hauge 250 års jubileum

I år er det 250 år sidan Hans Nielsen Haugen vart født. Vi i Radio Sunnmøre har markert dette med å lage fleire intervju og innslag om Hauge. Her har vi samla desse slik at du kan høyra dei opp att, eller for første gong dersom du ikkje har fått dei med deg...
Jesus kaller i dag

Jesus kaller i dag

I eit atthøyr frå 2016 tek Irene Krokeide Alnes utgangspunkt i andaktsboka “Jesus kaller i dag” når ho skal gje oss Ord til ettertanke. Framleis kaller Jesus på deg og meg til eit liv i fellesskap med han.
Det er ingen forskjell

Det er ingen forskjell

Det er Jostein Mulelid som gjev oss Ord til ettertanke denne veka, i eit gjenhøyr frå 2014. Han tek utgangspunkt i det som står i Bibelen i Romerbrevet kapittel 3 og vers 23 om at det er ikkje forskjell på oss menneske. Alle er vi syndarar som treng Jesu...
Eit møte med Kirti frå India

Eit møte med Kirti frå India

I dette programmet får du bli med til India, og møte igjen Kirti. For 2 år sidan delte Åpne Dører hennar historie, og no er det tid for å gi ei oppdatering. Kirti opplevde å miste ektemannen i forfølging; sjølv blei ho slått helselaus og var ute av stand til å...
Fekk SMS frå dottera på Utøya 22. juli

Fekk SMS frå dottera på Utøya 22. juli

Astrid Hoem frå Kristiansund var 16 år og på sommarleir på Utøya 22. juli 2011. Då terroristen starta å skyte, fekk mamma Kitty Eide denne tekstmeldinga frå dottera: “Dere er verdens beste foreldre – ikke ring meg nå”. Vi har snakka med Kitty om...
Ord til ettertanke

Ord til ettertanke

I eit atthøyr frå i fjor er det Gerd Behrenz som gjev oss Ord til ettertanke denne veka. Ho tek kvar dag utganspunkt i ei strofe frå ein song som betyr noko særskildt for henne.