Da gud grep inn

Da gud grep inn

Ove Eikje har skrev ei lita bok med eit stort innhald. Han fortel 18 forskjellige historier om menneske som har fått livet sitt totalt forandra etter eit møte med Jesus.
Røde kors tilbyr ungdom “veien til arbeid”

Røde kors tilbyr ungdom “veien til arbeid”

Røde Kors har fått ekstramidlar i samband med Covid 19 pandemien til å gje 30 ungdommar eit tilbod om å finne seg jobb. 15 av desse ungdommane kjem frå Ålesund og 15 frå Drammen. Vi har hatt besøk i studio av frivillighetskoordinator Esther Kalvo og hennar medarbeidar...
Åpne dører veke 8

Åpne dører veke 8

13. januar offentleggjorde Åpne Dører si årlege forfølgingsliste, WWL. Dette er ei oversikt over dei 50 landa i verda der det er tøffast å leve som kristen. Undersøkinga avdekker at forfølginga av kristne har blitt forsterka under pandemien. Covid19 kjem på toppen av...