Åpne Dører veke 48

Åpne Dører veke 48

Denne hausten har Åpne Dører gitt ut boka «Guds smugler» i ny, illustrert utgåve på Hermon forlag. I 1973 vart den utgitt for første gong på norsk; då med tittelen «Med Guds ord gjennom jernteppet». Boka er ein klassikar, og handlar om Broder Andreas sitt liv og...
Dei forfulgte kristne – del 7

Dei forfulgte kristne – del 7

Denne hausten vert minimum fem kristne drepne kvar dag i Nigeria for si tru. Ordensmakter og myndigheiter gjer lite eller ikkje noko for å hjelpe og forsvare kristne som vert utsett for denne uretten. Sjølv om dette ikkje får stor plass i den norske mediekvardagen, er...
NSP Aid 10 år

NSP Aid 10 år

Trass i strenge smittevernskrav og innskrekningar i kor mange som kan samlast fekk NSP Aid gjennomført si jubileumsfeiring i Gomerhuset på Skodje for eit par veker sidan. Grunnlegjar og dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortel om ei vellukka fest og ei stor jubileumsgåve. No...
Himmelstormer

Himmelstormer

AWANA Norge er den einaste som tilbyr eit komplett trusopplæringsverktøy for born og unge frå 0-19 år. Jorun Singstad Djupvik har vore redaktør for ein ny handbok som skal brukast i heimane, “Himmelstormer”. Handboka er ein del av opplegget...