Johanne på Madagaskar

Når trua di seier at det er synd å bruke eit vanleg toalett, då kan det å få Bibelen på sitt eige språk hjelpe mot smittsame sjukdomar. Korona-viruset er naturleg …

I FOKUS

Vi er alle på reis gjennom livet, og i den kristne songskatten vert dette ofte omtala som å vere ein seglar på Livets hav. Min båt er så liten er …

Ord til ettertanke

Randi Fagerhol Lauvås gjev deg Ord til ettertanke denne veka, med utgangspunkt i Jesus sin avskjedstale til sine læresveinar.

Kyrkjelydshuset i Fiksdal

Eldsjela Kari Nakken har vore primus motor for å få reist eit nytt Kyrkjelydshus i Fiksdal i Romsdalen. Organisasjonane på bedehuset, Misjonsforbundet og Den Norske Kyrkja står saman om det …