Song- og musikkhelg i Fosnavåg

Det vert song- og musikkhelg i Fosnavåg også dette året. Men på grunn av Corona-epedemien må konsertane arrangerast på ein litt annan måte enn tidlegare. ALLE som skal vere med …

Nytt frå Ålesund Folkehøgskole

Rektor Sven Wågen Sæther gjev deg siste nytt ifra Ålesund Folkehøgskole. Han fortel mellom anna om korleis det var å ha elevane spredt utover heile verda når Noreg vart Corona-stengd.

Åpne Dører 26 – 2020

Impact India – Vil du stå saman med oss? Åpne Dører er inne i ei toårig kampanje med fokus på India. Impact betyr å påverke, ha sterk effekt på – …