Guds kjærleik

Guds kjærleik

Marie Gudmestad flytta frå Jæren til Sunnmøre i haust for å arbeide som ungdomsarbeidar i ImF Ung Sunnmøre. Fjella på Sunnmøre og Guds grenselause kjærleik til oss menneske står i fokus når Marie gjev oss Ord til ettertanke denne veka.
World Watch List 2022

World Watch List 2022

Taliban si maktovertaking i Afghanistan gjer at Nord-Korea for første gong på 20 år ikkje toppar lista over dei landa i verda med størst forfølging av kristne. I Afghanistan driv styresmaktene eit målretta og systematisk arbeid for å oppsøke dei kristne og drepe dei....
Foreldreopprop mot radikal kjønnsideologi

Foreldreopprop mot radikal kjønnsideologi

Når barn heilt ned i 4-års alderen i barnehagen skal lukke augo og føle om dei er gut eller jente så er det noko vi som foreldre må protestere imot. Det seier Einar Helgaas som er ein av dei som har teke initiativ til Foreldreoppropet 2022. Mange tusen personar har...
Bibelhelg på Valderøya

Bibelhelg på Valderøya

Forkynnar og forfattar Oddvar Søvik kjem til Valderøy bedehus 21.-23. januar og vil undervise om Den Heilage Ande. Dette er ein svært sentral og viktig del av den kristne tru, og Bibelen talar mykje om dette. Vi har snakka med Oddvar Søvik om bibelhelga og om korleis...
Internasjonal bønneveke

Internasjonal bønneveke

18.-25. januar kvart år går kristne over heile verda saman i bøn for større einskap mellom kristne brør og søstre. I år er det dei kristne i Midt-Austen som har utarbeid både tekster og anna materiale som vert brukt av kyrkjelydar og enkeltpersonar rundt i verda....