På 1200 tallet ble Bibelen delt inn i kapitler og vers for at det skulle være lettere å finne frem til de ulike tekstene. Det viser seg at kapittel 3 og vers 16  i de ulike bøkene i Bibelen ofte er sentrale vers i Bibelen. Sigurd Sæverud Nybø fra Sjøholt har lest igjennom alle og plukket ut 5 som har tar frem når han gir oss denne ukas Ord til ettertanke.