Åpne Dører – Frykt ikkje

Forfølgde kristne har mykje å lære sine trussysken i den frie verda. I dagens program deler Olaug Lilian Bjørke ein lærdom fra den forfølgde kyrkje som går på dette med …

RADIOLOTTERIET 2020

Årets Radiolotteri har også i år mange flotte gevinstar, og er ei svært viktig inntektskjelde for drifta av Radio Sunnmøre. Før trekning 29. september håpar vi å få selt ut …

Ein song om håp

Då Noreg endra seg i midten av mars på grunn av koronaviruset, var Birgitte Vik Wymer frå Dimna ein av dei mange som opplevde at det var noko uvisst som …