Åpne Dører

Det har vore ein spesiell vår. Muligheitene til å møtast ansikt til ansikt, har vore få. Mange har kjent på sakn etter sosiale møtepunkt, nokon også etter åndeleg fellesskap. For …

Paulus forkynte evangeliet

I Bibelpraten denne veka har vi kome til Paulus brev til galatarane der Paulus forkynner evangeliet. I bibelpraten tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om …

Nå nærmer vi oss

Nå nærmer vi oss er tittelen på Robert Tjomlid si andre diktbok. Han fortel i eit intervju med Radio Sunnmøre at han i i dikta sine gjev uttrykk for mange …