Kristne kirker og trossamfunn

Kristne kirker og trossamfunn

Jesus ba om at hans disipler og etterfølgere skulle være ett, og allikevel har de kristne delt seg inn i mange forskjellige kirker og trossamfunn. Hvorfor er det slik? Hvorfor forstår kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på i vår nye serie...
SKAPELSEN

SKAPELSEN

Forholdet mellom kristen skapertro slik den blir presentert i Bibelen, og naturvitenskap, evolusjon og ateisme er tema i vår serie Skapelsen. Er den kristne skapertro gammel overtro, og har vitenskapen svar på alle store spørsmål i tilværelsen?