Radio Sunnmøre sender 24/7

Radio Sunnmøre sender 24/7

Radio Sunnmøre sender døgnet rundt via internettradio (som du finn på www.radiosunnmore.no og trykk på webradio) eller ved å laste ned appen Radioplayer og søke opp Radio Sunnmøre. På FM/DAB sender vi 73 timar i veka over heile Sunnmøre. På DAB finn du oss på FM 101...
Regntid, vannmangel og maratonsesong

Regntid, vannmangel og maratonsesong

Israel er et av landene i verden som er kommet lengst med teknologi som gjør at saltvann kan gjøres om til ferskvann. Sjøvann kan på den måten brukes både som drikkevann og til andre mange andre formål. Selv om det meste av vannet som brukes i Israel er utvunnet av...
Sykloner og vekkelser på Madagaskar

Sykloner og vekkelser på Madagaskar

Madagaskar rammes av den ene naturkatastrofen etter den andre. Når sykloner og regn kommer inn over landet, er det ørsmå marginer mellom å berge avlingene eller å miste alt. Konsekvensene er hungersnød eller å ha mat for de neste månedene. Midt i alt dette opplever...
Finner hverandre på sosiale media

Finner hverandre på sosiale media

Stadig flere muslimer i Afrika møter Jesus og får dermed både en ny tro og et nytt liv. Samtidig setter de seg i umiddelbar livsfare, for hvis det blir oppdaget at de har valgt Jesus foran Muhammed vil både familien og andre forsøke å ta livet deres. En ung jente som...
Regntid, vannmangel og maratonsesong

Godt nyttår fra Jerusalem

I Israel følger man både den jødiske og gregorianske (vestlige) kalender. Den ene viser år 5787 etter Adams skapelse, den andre 2023 etter Jesu fødsel. Nyttår feires fire ganger hvert år. Først ved påske når det jødiske året begynner, så om høsten når høytiden Rosh...