Dei forfulgte kristne – del 7

Dei forfulgte kristne – del 7

Denne hausten vert minimum fem kristne drepne kvar dag i Nigeria for si tru. Ordensmakter og myndigheiter gjer lite eller ikkje noko for å hjelpe og forsvare kristne som vert utsett for denne uretten. Sjølv om dette ikkje får stor plass i den norske mediekvardagen, er...
Johanne på Madagaskar – del 14

Johanne på Madagaskar – del 14

Nokre ting skal stå fast mens andre ting kan vi behandle med stor fridom fortel Johanne Leinebø i samband med bibelomsetjing til dei ulike språka på Madagaskar. Hadde Jesus vore født på Madagaskar hadde han brukt andre likningar enn dei som står i Bibelen. Det...
Dei forfulgte kristne – del 7

Dei forfulgte kristne

Trass sterk motstand opplever den kristne kyrkja i Afrika ein stor vekst og stadig nye kjem til tru på Jesus. I Uganda starta vekkinga med at kristne som var dødsdømte song lovsongar når dei vart førte ut til bålet for å brennast. Dette er utgangspunkt for praten med...
Nytt frå Israel -del 5

Nytt frå Israel -del 5

I Noreg møter mange til øving i Heimevernet og i Forsvaret, og alle veit at det berre er ei øving. I Israel er situasjonen ein heilt annen når fedre, ektemenn, brødre og vener årleg vert innkalla til forsvarsteneste. Dette er tema for samtalen med Te’ena Ben...