Møte med enkeltmenneske

Møte med enkeltmenneske

I vekas episode av serien Sjømannspresten tek vi årets fyrste prat med sjømannsprest Annstein Lothe. I Thailand er også smitten av Covid aukande, og det set sitt preg på arbeidet. Det er ikkje like enkelt å få besøke nordmenn som ligg på sjukehus, og det er heller...
Stadig fleire i Somalia møter Jesus

Stadig fleire i Somalia møter Jesus

Somalia er eit av dei lande i verda kor det er aller størst risiko forbunde med å vere ein kristen. Dersom du konventerer frå islam til kristendom skriv du under din eigen dødsdom. Trass i dette så finn stadig fleire somaliarar vegen til Jesus Kristus. Dette er tema...
Byggeoppstart av ny barnelandsby

Har fått hjelpt mange i 2021

I årets fyrste program frå NSP Aid får vi høyre dagleg leiar Gunnar Hamnøy fortelje om mykje han er takksam for i året 2021. Aldri har dei fått så mykje økonomisk støtte til matutdeling og aldri før har så mange fått hjelp gjennom NSP Aid sitt arbeid i Kenya og...
Saknar turistane

Saknar turistane

Israel har si store nyttårsfeiring om hausten, og overgangen til 2021 vert ikkje markert av dei fleste. Likevel er det naturleg å sjå tilbake på året som snart er omme. Krig og Corona-pandemi er to av dei tinga som har påverka livet i Israel dette året. Omlag 250 000...